Projekto tikslas – įrengti saulės elektrinę ir užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies galutiniame įmonės energijos suvartojime didėjimą.

Sprendžiamos problemos: UAB ,,RD Signs“ pagrindinė veikla yra lauko ir vidaus reklaminių iškabų gamyba. Nuo 2020 m įmonė dirba naujai pastatytose, moderniose gamybos patalpose. Savo veikloje įmonė naudoja daug energijos išteklių (dujos ir el. Energija – 2021 m. 893 MWh). Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Siekis prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimo ir aukštos gamybos proceso metu patiriamas išlaidos paskatino įmonę inicijuoti projektą, kurio metu numatoma įdiegti saulės fotovoltinę elektrinę. Tuo tikslu įmonė atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti 199,67 kW fotovoltinę saulės jėgainę.

Projekto trukmė  2023-10-09 – 2025-10-31 

Projekto vertė 179 802,17 EUR, iš kurių 109 965,73 EUR skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.